top of page

Wij zijn Gerty (54) Suzan (55) en onze dochter Vanity (21) Aalten.

Ons gezinshuis zijn wij gestart in februari 2010,met 4 geplaatste kinderen van de stichting LINDENHOUT,

We zijn begonnen in loondienst, dat hebben we twee jaar gedaan, in januari 2012 zijn we gestart als zelfstandig Gezinshuis.

In ons gezinshuis wonen op dit moment 5 Gezinshuiskinderen, die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. in de leeftijd van 7 tot 15 jaar.

Ook hebben we nog ruimte voor een crisisplaatsing,

Dit alles in een kleinschalig gezinshuis.

Tevens geven wij ook Begeleid kamer training,en jongeren die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en nog niet zelfstandig kunnen wonen,

Deze jongeren krijgen een eigen kamer in een woning in de buurt, waar ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen,dit met begeleiding die er naast woont.

In deze woning is plek voor 4 jongeren,

Plaatsingen binnen ons gezinshuis betreffen perspectief biedende plaatsingen .

wij geloven in de kracht van positief benaderen, en ontwikkelen op eigen niveau en tempo.

Ergens bij horen, en ergens deel van uit maken ,een plek waar je jezelf mag zijn ,en vooral een plekje waar je gehoord word, en waar je mening telt.

Warmte en genegenheid krijgen, als je daar zelf behoefte aan hebt, en als je daar zelf aan toe bent,dit heeft vooral te maken met vertrouwen en respect, iets wat bij ons hoog in het vaandel staat.

Respect naar elkaar toe, ook als de ander iets doet, wat jijzelf heel anders zou doen,.

Een ieder vooral in zijn of haar waarde laten, en er zijn voor elkaar als diegene jou nodig heeft,op wat voor manier dan ook ,dit zijn de dingen die wij deze kinderen mee zouden willen geven ,en op een zo natuurlijk mogelijke manier, eigen zouden willen maken.

In ons gezinhuis, vinden wij ruimte voor eigen ouders daarom heel belangrijk ,samenwerken met ouders,waar dit mogelijk is,en betrokkenheid van ouders, in overleg met een meedraaiend team van ambulant hulpverlener, en gedragwetenschapper,en onze persoonlijke coach.

de bedoeling van ons is, om de kinderen een zo normaal mogenlijk ,gezins gevoel te geven met de nodige ,proffesionele begeleiding in alle opzichten.

vakantie,s uitstapjes en een eigen hobby telt hier zeer zeker mee,en naar onze mening heeft ieder kind hier recht op.

Wat ook erg belangrijk is in ons gezinshuis, is de aanwezigheid van onze huisdieren,wij geloven nl dat dieren een positief helende werking hebben op het opgroeiende kind,en dan kom je weer dicht bij het stukje ,respect wat je over en weer krijgt, als je er bent voor die ander.

In de afgelopen jaren, hebben wij uit eigen ervaring met de kinderen ,dan ook erg veel persoonlijke groei en vooruitgang gezien,en dit is waar het ons om gaat, en waar wij enorm van genieten en erg veel energie uit halen,

DIT IS WAAR WIJ HET MET ZIJN ALLEN VOOR DOEN,,JE GOED VOELEN EN VOORAL JEZELF KUNNEN EN MOGEN ZIJN!!!!!!.

Gerty en suzan Aalten.

Gezinshuis GENTLE

00:00 / 03:43
bottom of page