Gezinshuis            "GENTLE" -
                                       SPEL EEN STEEKJE LOS


De jongeren van gezinshuis Gentle, die in de video Een Steekje Los spelen, gaan langs scholen, organisaties, instellingen en gemeenten om ze met het spel kennis te laten maken. Spelenderwijs komen ze in discussie met elkaar, met bestuurders en met andere jongeren. Op de Voor de Jeugd Dag op 27 oktober jl. hebben ze hun spel in de StigmaBus onder andere met de staatssecretarissen van VWS, OCW en VenJ gespeeld. Een dag waar ze met enthousiasme op terugkijken.

Ook zijn er opnames gemaakt bij ons thuis kijk ons filmpje.
Het is het tweede filmpje op onderstaande site,


Wat is het spel steekje los en voor wie,
 
Doel en Doelgroep
Doel van het spel
Het doel van het spel is: in gesprek gaan over psychische gezondheid en de kwaliteit van leven aan de hand van 8 thema's.

Doel 1: communicatiemiddel met diepgang
Het spel kan worden ingezet tijdens groepsgesprekken. Er is alle tijd om aan de hand van de vragen en opdrachten ervaringen en gedachten uit te wisselen.
Elke vraag wordt eerst beantwoord door degene die aan de beurt is en vervolgens vertellen de andere spelers over hun ervaringen en/of gaan in gesprek over deze vraag of opdracht.

Doelgroep
Voorbeelden van groepen waar dit spel in gespeeld kan worden:
- zelfhulpgroepen
- therapiegroepen
- gemengde groepen
- trainingen

Doel 2: educatief gezelschapsspel
Het spel is dan meer gericht op gezelligheid en competitie. Het is de bedoeling om de snelheid van het spel er in te houden.
Elke vraag wordt beantwoord door de speler die aan de beurt is. Daarna is de volgende aan de beurt. Er worden verder geen ervaringen uitgewisseld.

Doelgroepen
Voorbeeld van groepen waar deze vorm gespeeld kan worden:
- met vrienden
- met familie
- met collega's

Combinatie van doelen is ook mogelijk.
Je spreekt dan vooraf af, bij welke categoriën er ervaringen gedeeld worden en bij welke niet.

Voor meer info en prijzen kijk op www.eigenwijsspel.nl ook kunt u het spel daar bestellen,

Steekje los


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint