top of page

Opleidingen en cursussen Gerty,

1986

Middelbare tuinbouw school

2005

Cursus budgetteren

2007

Cursus en trainingen bij het Leger Des Heils

reclassering, MTFC

2013

Gastles Zorgbelang Gelderland Tha bus

2014

Gastles zorgbelang Gelderland Tha bus

2015

Gastles zorgbelang Gelderland Tha bus

2017

Gastles zorgbelang Gelderland Tha bus

Trainingen Lindenhout

2010

Introductie Lindenhout

2010

Care4 regulier

2010

Oplossingsgericht werken

2010

Contextueel werken

2010

Doelgroepkenmerken

2010

Pedagogisch klimaat

2010

Gedragscode

Cursussen Gezinshuis.com

2012

I.M.S. Inleven Meeleven Samenleven

2012

Hoe onderneem ik

2012

Drieluik Hechting deel 1, 2 en 3

2012

Community Scan

2013

Vitaal netwerk

2013

Financieel management

2013

Met twee families leven, deel 1 en 2

2014

Kracht op eigen benen staan, deel 1 en 2

2015

Doorlopend        Leergroep / intervisie.

2015

Training slachtoffers van loverboys,

2015

Vlaggensysteem

2015

Keurmerk voor gezinshuizen, febr 2015.

2015

Leergroep/ intervisie doorlopend,

2015

Certificaat zorgverlener, september 2015.

2017

Leergroep/ intervisie.

2017

symposium Ede over gezinshuizen/pleegzorg.

2017

multideskundigheid in de ggz.

2017

Kindermedicatie training.

2018

Keurmerk voor Gezinshuizen febr 2018.

2018

Congres Traumasensitief werken.

2018

Congres Hechting.

2018

Congres Externaliserend Gedrag

2019

Congres Hulpverlenen aan kinderen met

Adhd en hun ouders.

2019

Congres overvraging stress en burnout bij kinderen en tieners.

2019

Congres ACE nare Jeugdervaringen.

2021

Congres Adhd of druk gedrag.

2021

Congres Coping- omgaan met stress.

Opleidingen en cursussen Suzan,

1981-1982

Huishoudschool

1982-1984

Kappersopleiding. Wegens het niet kunnen

vinden van een stageplek geen diploma

ontvangen.

1996

Cursus rouwverwerking

1997

Cursus stervensbegeleiding

2005

Cursus budgetteren

2007

Cursus en training bij Leger des heils

Reclasering MTFC.

2010

Diploma BHV, AED, brandbestrijding en

ontruiming + alle jaren nadien herhaling

2013

Gastles Zorgbelang Gelderland Tha bus

2014

Gastles zorgbelang Gelderland Tha bus

2015

Gastles zorgbelang Gelderland Tha bus

2017

Gastles zorgbelang Gelderland Tha bus

Trainingen bij Lindenhout

2010

Introductie Lindenhout

2010

Care4 regulier

2010

Oplossingsgericht werken

2010

Contextueel werken

2010

Doelgroepkenmerken

2010

Pedagogisch klimaat

2010

Gedragscode

Cursussen Gezinshuis.com

2012

I.M.S. Inleven Meeleven Samenleven

2012

Hoe onderneem ik

2012

Drieluik Hechting deel 1, 2 en 3

2012

Community Scan

2013

Vitaal netwerk

2013

Financieel management

2013

Met twee families leven, deel 1 en 2

2014

Kracht op eigen benen staan, deel 1 en 2

2015

Doorlopend        Leergroep / intervisie.

2015

Keurmerk voor gezinshuizen, Februari 2015.

2015

Training slachtoffers van loverboys,

2015

Vlaggensysteem.

2015

Leergroep / intervisie doorlopend,

2015

Certificaat zorgverlener september 2015,

2015

BHV herhaling, November 2015.

2016

Bhv herhaling novenber 2016.

2017

leergroep / intervisie doorlopend.

2018

Keurmerk voor Gezinshuizen Febr 2018.

2018

Bhv herhaling maart 2018.

2018

Congres Traumasensitief werken.

2018

Congres Hechting.

2018

Congres Externaliserend Gedrag


Adhd en hun ouders.

2019

Congres Hulpverlenen aan kinderen met


Adhd en hun ouders.

2019

Congres overvraging stress en burnout bij kinderen en tieners.

2019

Congres ACE nare Jeugdervaringen.

2021

Congres Adhd of druk gedrag.

2021

Congres Coping - omgaan met stress,

bottom of page