top of page

Klachtencommissie,

Als er klachten zijn kunt u als ouder of jongeren altijd terecht bij de klachtencommissie ,dit is natuurlijk een onafhankelijke Klachtencommissie.

Adres: Gezamelijke klachtencommissie,

             Postbus 6731.

             6503 GE Nijmegen,

De klachtencommissie gaat altijd vertrouwelijk met uw klacht om en heeft geheimhoudingplicht.

Klachtenondersteuning.

wanneer u wilt kunt u bij gesprekken over uw klacht altijd iemand meenemen die u tot steun is.

Uw vetrouwenspersoon is altijd bij alle contacten welkom.

Voor onafhankelijke informatie,advies of ondersteuning kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl

Telefoon: 026-3842822.

Klachtenregeling lezen,

website Lindenhout. http://www.lindenhout.nl

bottom of page